Przejdź do treści Przejdź do menu

Logo szkoły

Aktualności

Ważne dokumenty do zapoznania sie i wydruku

05.10.2020 Aktualności Covid-19
czytaj dalej

Ubezpieczyciela dzieci w zakresie NNW

25.09.2020 Aktualności OPŁATY
Ubezpieczenie dzieci
Rada Rodziców wybrała ubezpieczyciela dzieci w zakresie NNW. Informacje szczegółowe znajdują się w załączniku.
czytaj dalej

Jadłospis

czytaj dalej

"Gdzie jesteś, jesieni?" Hanna Zdzitowiecka

09.09.2020 Aktualności Grupa V
czytaj dalej

"Idzie jesień poprzez świat" K Gowik

09.09.2020 Aktualności Grupa V
czytaj dalej

B. Szelągowska "Zasady przedszkolaka"

09.09.2020 Aktualności Grupa V
czytaj dalej

Piosenka „Dziękuję , proszę, przepraszam”

09.09.2020 Aktualności Grupa V
czytaj dalej

Zebranie - UWAGA! ZMIANY!

03.09.2020 Aktualności

UWAGA: ZMIANA TERMINU DLA GRUP I i IV

Gdańsk, 08.09.2020

Procedura odbywania zebrań grupowychwPrzedszkolu nr 2

1.Zebrania z rodzicami odbywają się w salach grup, do których uczęszczają dzieci.

2.Rodzice wchodzą w maseczkach i nie zdejmują ich przez cały czas trwania zebrania.

3.Rodzice dezynfekują dłonie.

4.Rodzice przychodzą na zebranie z własnym długopisemi notesem.

5.Rodzice danej grupy nie wchodzą do innych pomieszczeń przedszkola.

6.Spotkania odbywają się wg harmonogramu:

Poniedziałek

14.09.2020 godz. 17:00 Gr. IIIwejście Ido budynku (schodami w dół)

14.09.2020 godz. 17:00 Gr. Iwejście II do budynku (schodami w górę)

Wtorek

15.09.2020 godz. 17:00 Gr.IVwejście Ido budynku (schodami w dół)

Środa

16.09.2020 godz. 17:00 Gr. IIwejście Ido budynku (schodami w dół)

16.09.2020 godz. 17:00 Gr. Vwejście II do budynku (schodami w górę)

7.Porządek zebrania:

wybory do Rady Rodziców

informacje dot. programów i planów pracy w grupie

wyniki wstępnej obserwacji dzieci

ustalenia grupowe

rozmowy indywidualne

czytaj dalej

Funkcjonowanie placówek od 01.09.2020 r.

31.08.2020 Aktualności Promocje
czytaj dalej

Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometry dla Gdańska

29.08.2020 Aktualności Promocje
czytaj dalej

Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

28.08.2020 Aktualności OPŁATY
Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

1)opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2)opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczane są według wzoru:dzienna liczba wskazanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu wzakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej x stawka godzinowa 1zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

3)stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu zorganem prowadzącym9,50

4)w przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola,

5)opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na dwa indywidualne rachunki bankowe:z tytułu opieki nad dzieckiem i żywienia; numery rachunków zostaną podane w pierwszych dniach września, datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

6)w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz ztytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,

7)w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości wopłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,

8)w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

9)do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniuegzekucyjnym w administracji,

10)za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej,

11)wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finasowaniu zadań oświatowych,

12)w przypadku opłaty za korzystanie z wyżywienia rodzic informuje dyrektora przedszkola, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu lub dniach,

13)zwolnień oraz zniżekz opłat za korzystanie z przedszkoladokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Rady Miasta Gdańskaw sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

czytaj dalej

Komunikat z dnia 16.08.2020

16.08.2020 Aktualności

Drodzy Rodzice,

ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem COVID-19 nie odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci, które rozpoczynają od 1 września 2020 edukacje przedszkolną.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przygotowanie dzieciom wstępnych wyprawek przedszkolnych:

Dla dzieci trzyletnich, rozpoczynających edukację w przedszkolu:

 • koc o długości 2 m i szerokości 160 cm, złożony wzdłuż na pół (wymiar złożonego koca: 2 m/ 80 cm) i powleczony w poszewkę – poszewka podpisana

 • poduszka 40 cm/40 cm w poszewce - poszewka podpisana

 • piżamka z krótkim rękawem – podpisana

 • kapcie na białej (jasnej) podeszwie, na przylepce, nie sznurowane i nie na inne (metalowe) zapięcia – podpisane. Dzieci uczą się samodzielnego zakładania kapci i nie należy im tego utrudniać kupując obuwie z trudnym zapięciem.

 • ręcznik mały z wieszaczkiem ok. 40cm/30 cm – podpisany

 • podpisany worek z ubraniem na zmianę: 5 par majteczek, 5 par skarpetek, 3 pary legginsów, 3 wygodne bluzeczki (T-shirty),

 • kolorowanka do malowania- podpisana.

Pościel może być również zakupiona w sklepie jako gotowy komplet. Zwracamy uwagę na fakt, że w salach jest bardzo ciepło i nie ma potrzeby kupowania czy przygotowywania grubej pościeli i ciepłych piżamek.

Do przedszkola nie dajemy pampersów. Dzieci trzyletnie z nich już nie korzystają.

Ubiór dziecka ma być wygodny i łatwy do założenia, więc uprzejmie prosimy o zwykłe t-shirty i legginsy, a nie koszule na guziki, spodnie z suwakami, których dzieci nie potrafią zapiąć.

Nie przynosimy również picia i jedzenia, gdyż dzieci są zaprowiantowane. Wodę do picia dostają na życzenie w ciągu całego dnia.

Nie dajemy dzieciom zabawek, by nauczyły się korzystać ze wspólnych przedszkolnych i nie nosiły (pilnowały) przyniesionych z domu zabawek w rękach przez cały dzień. Wolne rączki są gotowe do podejmowania każdego działania

Nie przynosimy na razie przyborów do mycia zębów, bo najpierw musimy poznać imiona dzieci, zachęcać do słownego kontaktu z nami, samodzielnego spożywania posiłków i samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz wspierać w tęsknocie za rodzicami. Początki są trudne, ale dzieci szybko się przyzwyczajają do nowego środowiska.

Dzieci czteroletnie rozpoczynające edukację w przedszkolu:

 • kapcie na białej (jasnej) podeszwie, na przylepce – podpisane

 • ręcznik mały z wieszaczkiem ok. 40cm/30 cm – podpisany

 • worek z ubraniem na zmianę: 5 par majteczek, 5 par skarpetek, 3 pary leginsów, 3 bluzeczki.

Dzieci cztero, pięcio i sześcioletnie kontynuujące edukację w przedszkolu:

 • kapcie na białej (jasnej) podeszwie, na przylepce – podpisane

 • ręcznik mały z wieszaczkiem ok. 40cm/30 cm – podpisany

 • worek z ubraniem na zmianę: wg doświadczenia z ubiegłego roku

Nie przynosimy żadnych materiałów plastycznych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostaną omówione na zebraniu z rodzicami w połowie września (jeśli będzie to możliwe) lub opublikowane na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup.

Przyprowadzamy dzieci do godz. 8:00, a odbieramy najwcześniej o godz. 14:00. Dzieci jedzą posiłki wspólnie i zachęcane są do spożywania wszystkich podawanych potraw, ucząc się spożywania ich w określonym czasie. Nie da się osiągnąć tych celów, jeśli dzieci będą przyprowadzane indywidualnie, po godz. 8:00 i odbierane przed godziną 14:00. Pamiętajmy, że wspólne posiłki motywują niejadków, a stosowane pochwały zachęcają do próbowania surowych warzyw, owoców, różnorodnych zup przez pozostałe dzieci.

Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka upoważnień do odbioru przez inne osoby (nie rodziców). Zwracamy jednak uwagę na konieczność przyprowadzania i odbioru dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną wyłącznie przez rodziców, przynajmniej przez pierwsze dwa tygodnie. Musimy Państwa poznać

Organizacja oddziałów przedszkolnych:

Gr. I – dzieci trzyletnie

Gr. II – dzieci czteroletnie

Gr. III – dzieci cztero i pięcioletnie

Gr. IV – dzieci pięcio i sześcioletnie

Gr. V – dzieci pięcioletnie.

Do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowie dzieci, zgłaszamy wszystkie choroby zakaźne, w tym wszawicę, a po przebytej chorobie zakaźnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może chodzić do przedszkola. Nieobecności dzieci zgłaszamy telefonicznie lub pocztą elektroniczną każdego dnia, najpóźniej do godz. 8:00.

Godzina przyprowadzania i odebrania dziecka z przedszkola jest odnotowywana w dzienniku przez nauczycielkę i na tej podstawie naliczana jest opłata za pobyt dziecka w przedszkolu. Dziecko odebrane nie może ponownie wrócić do przedszkola i przebywać w nim bez kontroli nauczycielek.

Opłaty za przedszkole wnoszone będą na indywidualne rachunki bankowe (osobno za żywienie, osobno za pobyt w przedszkolu). Już w pierwszych dniach września otrzymacie Państwo kwoty do zapłaty. Należności należy regulować tylko i wyłącznie przelewami, w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Rezygnacja z przedszkola lub zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu następuje z pierwszym dniem następnego miesiąca tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców, skierowanego do dyrektora placówki.

Ze względu na dynamikę przyrostu zachorowań na COVID-19 w naszym województwie przygotowujemy procedury, które umożliwią dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkola bezpieczne funkcjonowanie. Stosowanie masek i przyłbic oraz środków dezynfekujących przez rodziców i osoby odbierające dzieci będzie obowiązkowe. Monitorujemy sytuację i pod koniec sierpnia opublikujemy komunikat w tej sprawie.

W załączeniu: Upoważnienie do odbioru dziecka

Prosimy nie przesyłać pocztą elektroniczną upoważnień. Należy je przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu i oddać osobie dyżurującej. Grupę należy wpisać na miejscu w przedszkolu, po sprawdzeniu na listach.

czytaj dalej
back to top